! Verandering subsidies !

Sinds 1 januari 2020 zijn er voor ketels onder de 500 kW geen ISDE subsidie mogelijkheden meer.

Voor zakelijke toepassing van deze ketels kan er gebruik gemaakt worden van 45% energie investeringsaftrek  EIA.

KETELS VANAF 500 KW:

Voor ketels vanaf 500 kW is er een interessante Subsidieregeling, de SDE+, dit is een subsidie per opgewekte kWh aan warmte en kan voor een 500 kW biomassa cv-ketel een subsidie betekenen van b.v.  € 18.000,- dat 12 jaar lang, jaarlijks wordt uitbetaald door rvo voor het toepassen van warmte middels biomassa. de subsidie bedraagt ca. € 18,- per MWh

Voor informatie omtrent subsidies kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs, klik hier voor onze contactgegevens.

Een overzicht van mogelijke milieusubsidies:

 • Stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+)
  Voor het opwekken van energie via Biomassa cv-ketels vanaf  500 kW is subsidie te verkrijgen via de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE). Dit is voor grootverruikers een heel interessante regeling, omdat dit een 12 jaar lange subsidie is die ieder jaar (12 jaar lang) een gegarendeerd subsidie bedrag oplevert per opgewekte kWh aan warmte. Deze regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Subsidie aanvragen kan via uitvoeringsinstantie www.rvo.nl – SDE.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA 2016 – 45%)
  Deze fiscale regeling stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Ondernemingen in Nederland die een energie-investering doen, kunnen een percentage van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.
  Meer informatie: www.rvo.nl – EIA
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen via de MIA tot 40% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. De hoogte van de aftrek hangt af van de milieueffecten en hoe gangbaar het bedrijfsmiddel is. Ook kosten voor een milieu-advies komen onder voorwaarden in aanmerking voor MIA.
  Meer informatie: dossier MIA en Vamil
 • Regeling willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil)
  Wanneer u als ondernemer investeert in milieuvriendelijke apparatuur kunt u dubbel financieel voordeel behalen. Een deel van de investering is aftrekbaar van de fiscale winst en bepaalde investeringen komen in aanmerking voor willekeurige afschrijving.
  Meer informatie: dossier MIA en Vamil
 • CO2-Reductieplan
  Dit plan verstrekt subsidies aan grootschalige projecten die bijdragen aan de vermindering van CO2-uitstoot.
  Meer informatie: Co2-reductieplan
 • Energieonderzoek subsidie (EOS)
  EOS heeft als doel een duurzame energievoorziening met waarborging van de voorzieningszekerheid dichterbij brengen. Onder EOS vallen vier subsidieregelingen.
  Meer info: www.rvo.nl – EOS.
 • Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
  Via de SMOM kunnen maatschappelijke organisaties zonder winstoogmerk geld krijgen voor projecten op het gebied van milieu en duurzame ontwikkeling. Op 15 juni 2009 is de vernieuwde regeling voor de tender 2009 gepubliceerd, waardoor organisaties vanaf 17 juni 2009 weer projectaanvragen kunnen indienen.
  Actuele informatie over de SMOM vindt u op de website van rvo: www.rvo.nl – SMOM

Voor meer informatie over deze en andere subsidieregelingen kunt u terecht bij

× Whatsapp ons